walkloka

เมืองไถจง

เมืองไถจง  เป็นเมืองที่อยู่ภาคกลาง ไปทางทิศตะวันตกของไต้หวัน และเมืองไถจงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลาง มีสภาพอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 รองจาก เมืองซินเป่ย (นิวไทเป) และเมืองเกาสง เมืองไถจงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่แพ้เมืองหลวงอย่างเมืองไถเป่ยเลย
ประเทศ tw ไต้หวัน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^