walkloka

วัดเหวินอู่

วัดเหวินอู่ หรือ วัดกวนอู (Guan Yu) เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในวัดเหวินอู่จะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวจีนและชาวไต้หวัน ส่วนด้านหน้าจะมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ตั้งอยู่ ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตามหลักทางประวัติศาสตร์ในตำนาน “สามก๊ก”
ประเทศ tw ไต้หวัน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^