walkloka

เมืองเจียอี้

เมืองเจียอี้ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน เดิมถูกเรียกว่า "คากิ" ตั้งแต่สมัยช่วงปลายราชวงศ์ชิงตลอดจนสุดการปกครองของญี่ปุ่น ชื่อทางประวัติศาสตร์คือ "ติโรเซน" (Tirosen)
ประเทศ tw ไต้หวัน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^