walkloka

ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

ตลาดซีเหมินติง หรือ สยามสแคว์ไต้หวัน เป็นตลาดแฟชั่น โดยมีการตกแต่งร้านค้าสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย รวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc
ประเทศ tw ไต้หวัน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^