walkloka

จัตุรัสบาดิงห์

จัตุรัสบาดิงห์ เป็นลานกว้างที่ประธานาธิบดีได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส เมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี
ประเทศ vn เวียดนาม, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^